Jotun Kraftvask 2-i-1

IMG-4854
IMG-4854
IMG-4855
IMG-4856
IMG-4857
IMG-4858
IMG-4859
IMG-4860
IMG-4861

Jotun Kraftvask 2-i-1

Produktbeskrivelse

Kraftig spesialvask for utendørs bruk. Klargjør underlaget før maling og beising ute med Jotun Kraftvask.

Universal utendørs vedlikeholdsvask. Langtidsvirkende effekt mot sopp og alger. Alkalisk og biologisk.

Egenskaper og fordeler

Kraftig spesialvask før maling for allerede malte/beisede underlag.

Som husvask/vedlikeholdsvask brukes produktet som universal utevask med mange bruksområder.

Blandet som kraftvask 1:10. Blandet som husvask/vedlikeholdsvask 1:15.

Inneholder effektive virkestoffer som desinfiserer underlaget og forebygger sopp- og algevekst.

Unngå å få vaskemiddelet på glass og vinduer da det i noen tilfeller kan skade overflateteknologier i selvrensende glassoverflater etc.

Bruksområde

Kraftvask brukes til de virkelig skitne flatene, eller når huset skal males eller beises. Høy pH og tensider løser fett, olje, trafikkstøv, skitt, alger, svertesopp. Skal brukes før man skal overmale utvendig.

Skal ikke brukes på båt, bil eller campingvogn.

Anmerkning

Beskytt hud og øyne. Unngå innånding av sprøytetåke, samt å å arbeide i direkte sol (mister effekten). Pass på busker/planter, kjøretøy og bar hud.

Kan misfarge enkelte edeltresorter.

Eldre markiseduker bør vaskes og skyldes skånsomt. Påføringsutstyr/-metoder. Såpeblandingen påføres med høytrykkssprøyte, skumkanon eller trykksprøyte.

Mekanisk bearbeiding med forlengerskaft påmontert børster, øker effektiviteten og gir renest resultat.

Såpebeholdere bør gjennomskylles med rent vann før lagring over tid.

Høytrykkvasker brukes med forsiktighet. Det er såpen i kombinasjon med børster som skal vaske underlaget rent.

Høyt trykk eller bruk av "turbodyser" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Forbruk

Varierer med underlag, påføringsutstyr og graden av skitt og smuss.

Blandeforhold (volum) Kraftvask:

1 liter til 10 liter vann. Husvask/vedlikeholdsvask: 1 liter til 15 liter vann.

Bruksanvisning

Forarbeid Fortynnes med vann i forhold 1:10 (1 liter av produktet med 10 liter vann) som kraftvask eller blandes 1:15 som husvask/vedlikeholdsvask.

Påføres normalt tørt underlag. Dersom underlaget er veldig tørt og sugende, kan rent vann påføres først, for å motvirke rask opptørking av såpeblandingen.

 

På lager

Ikke glem verktøyene du kanskje trenger