roof renewal

DRYWOOD HUSMALING SIDEN 1975

30. okt. 2022

Drywood har lang historie og vi kjenner denne malingen svært godt. Drywood var vokst seg frem til å bli et ledende produkt på markedet og reisen har vært spennende for alle involverte. Styrken til Drywood malingen kommer av høy kvalitet på råstoffer, og en unik produksjonsprosess, som fører til følgende kvaliteter:

– Unik kombinasjon av harpikser

– Meget enkel og rask å påføre  (sparer tid og slitasje på utførende)

– Drypper ikke

– Hurtig tørking. Overmalbar etter en time

– Lang holdbarhet, 12-16 år på farge og glans

– Anbefalt tørrfilm tykkelse på nytt treverk er 160-180µm. Grunning 30µm + maling 60µm pr. strøk. (ANBEFALLER ALLTID TO STRØK, OG TRE STRØK PÅ VÆRUTSATTE VEGGER).

– 9 Liter dekker 50-63m2 (ca 60µm)

– Kan påføres stående kledning med opp til 21% fuktighet

– Jo tykkere lag med maling, jo lengre holdbarhet

Dele:

Historien om Drywood Husmaling

Drywood har vært brukt i Norge siden 1978, uten å forandre resepten. De fleste produsentene måtte på 90-tallet redusere nivået av flyktige organsike forbindelser (VOC) i malingen sin grunnet nye krav. Kjemikalier ble før kravet tilsatt i produktene for å gi dem ønskede egenskaper og kvaliteter. Problemet var at enkelte av stoffene hadde alvorlige skadevirkninger på miljø og helse. Flere av dem regnes som miljøgifter og er forbudt i Norge nå i dag. Dette førte til nye resepter og flere dårligere produkter. Spesielt ble svertesopp et utbredt problem. Da Drywood allerede var langt under de nye kravene til VOC var endringer på resept unødvendig.

Drywood malingen ble i hovedsak utviklet til industri og ble tidlig anerkjent av profesjonelle aktører. Drywood så dagens lys i Holland i 1962 og har vært en stabil og kvalitetssikker aktør på markedet siden den tid. I dag blir er det Finske Teknos som produserer og bærer det gode Drywood navnet videre. I dag er Husfornying stolt forhandler av både Drywood merket og Teknos interiørmaling.

Husfornying Sarah
Husfornying Sarah

Resept & Kvalitet

Den avgjørende forskjellen med Drywood maling er at den inneholder fete alkydharpikser som er 100% oppløst i vann. Drywood får derfor en unik inntrenging i treverk, selv med høyt vanninnhold. Når malingen trenger inn, erstatter alkydharpiksen vannet som fordamper. Dette fører til meget bra vedheft, treverket stabiliseres og risikoen for sprekkdannelser reduseres kraftig, nærmest lik null. Mens alkyd-delen trekker inntil 6 treceller inn i treverket (furu), legger akryl-delens større partikler seg på overflaten. Etter herding er malings-filmen totalt vannavisende og tillater kontrollert uttørking av treverket. Ved påføring i henhold til anvisning har Drywood sin husmaling en holdbarhetsgaranti fra 12 til 16 år. Den er meget motstandsdyktig mot svertesopp og har en unik holdbarhet på farge og glans. Drywood er KOMO-sertifisert og har over tid blitt testet ut av: Norsk Treteknisk Institutt, Statens Teknologiske Institutt, Mycoteam, Teknologisk Institutt (Danmark), TNO (Nederland) og Paint Research Association (England).